skip to Main Content

Uitnodiging! Kom naar de informatieavond 10 oktober “verkeer”

Al enige tijd ontmoeten Wijkbewoners Alberdingk Thijmlaan elkaar i.v.m. diverse verkeersgerelateerde zaken.
Asociaal gedrag, te hard rijden, geen rekening houden met de buurt zijn enkele zaken die dagelijks de revue passeren.

Wijkplatform Stadsdennen werkt al enige maanden samen met de bewoners om een “Plan van aanpak” vorm te geven.
In goed overleg met parnters als Zorgdat, gemeente Harderwijk, politie, handhaving en de bewoners zelf is afgesproken om elkaar te treffen in een “open” informatieavond.
Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en met elkaar in gesprek te gaan op dinsdagavond 10 oktober 2017.

Voor de avond hebben we onder andere de volgende professionals uitgenodigd:

  • Wethouder Jeroen de Jong
  • Wijkagent Jurion Veenstra en een collega belast met verkeer binnen de politie.
  • Wijkboa Jeroen
  • Wijkmanager Willemien
  • Opbouwwerker Rinet
  • Verkeersdeskundige Frank van de gemeente Harderwijk

De avond
De avond zal starten om 19:30 uur. De wijkbewoners in Stadsdennen (rondom Alberdingk Thijmlaan) en andere belangstellende zijn van harte welkom.
De koffie staat klaar!

De invulling van de avond:

  • Bewoners gaan in gesprek met professionals
  • Diverse presentaties
  • De verzamelde handtekening door bewoners worden aangeboden aan de wethouder.
  • De bekende en onbekende problemen worden uitgesproken en kenbaar gemaakt voor betreft het verkeer in de wijk Stadsdennen.

Een gespreksleider zal zorgen voor een goede leiding tijdens de avond.

Locatie
De Aanleg, Albert Verweyplein 30 te Harderwijk

Kom gerust langs! Wij nodigen iedereen van harte uit!

Back To Top