skip to Main Content

Stand van donaties Hanging Baskets t/m 24 juli 2021:

€ 715,50

Dank hiervoor alvast.
Er kan nog gedoneerd worden.

Hanging Baskets donatie

Vorige wijkkrant konden we nog niet mededelen of er ook in 2021 bloembakken aan de lantaarnpalen zouden komen.
Als wijkplatform moest er eerst overleg plaats vinden met de gemeente omdat we er niet hetzelfde over dachten of het kon uit de beschikbare gelden.
Begin december is er een vergadering afgesproken tussen de gemeente, wijkplatform en een onafhankelijke voorzitter. Deze was door beide partijen goedgekeurd.
Na een stevig gesprek dachten we dat we eruit waren en dat we verder konden met de bloembakken in 2021. Na een paar weken kwam er een bericht van de gemeente dat het toch geen goedkeuring was vanuit het team wijkmanagers om de bloembakken weer op te hangen.
Dit was voor de leden van het wijkplatform een grote teleurstelling en we waren verbaasd over dit bericht.
Na mailwisseling heeft dit geresulteerd dat er in januari een video afspraak is geweest tussen alle personen die al eerder bij elkaar waren geweest maar nu aangevuld met Wethouder Companjen.

Duidelijk is geworden na dit gesprek dat het idee van de hanging baskets verschillend over gedacht wordt. De wijkmanagers zijn van mening dat bloembakken niet voldoen aan de regels die vele jaren geleden zijn opgesteld voor het verkrijgen van gelden uit de wijkbudgetten die door de raad jaarlijks beschikbaar worden gesteld.
Gelukkig zijn we eruit gekomen mede dankzij de wethouder en is er voor dit jaar toestemming om de bloembakken op te gaan hangen.
Er wordt jaarlijks aan het eind van het jaar bekeken of het ook het jaar daarna ook weer mogelijk is. Immers het is niet te voorspellen hoe het gaat met het beschikbaar stellen door de raad van de wijkbudgetten. Dit kan door de raad veranderd of stopgezet worden.

Kosten bloembakken?

Om duidelijk te maken wat de kosten zijn van de bloembakken die er hangen in de wijk Stadsdennen moet je denken dat het per bloembak ongeveer 100 euro kost. De kosten worden betaald door het wijkplatform en de winkeliersvereniging Stadsdennen. Ieder betaald € 4300 euro.
Hiervoor krijg je dan zoals we afgelopen jaar hebben ervaren een prachtige bak met bloemen die ook nog eens wekelijks water krijgen door het bedrijf die het verzorgt. Afgelopen jaren waren de bloembakken een verrijking voor de wijk Stadsdennen.
We hebben vele reacties ontvangen van inwoners over de bloembakken. Ga hier mee door.

Er is afgesproken met de gemeente dat we via de wijkkrant en de website een verzoek doen aan de bewoners van de wijk om een financiële bijdrage te kunnen doen in de kosten van de bloembakken. Iedere bijdrage is welkom die je kan missen. Je kunt dit overmaken door via de volgende QR code te scannen!

“Scan de code, doneer een bedrag en maak de bloembakken mogelijk”

Waarom bijdrage?

Een belangrijke spelregel voor het krijgen van budget uit de gelden is dat het gedaan moet worden door de inwoners van de wijk zelf. Dit zou betekenen dat de bloembakken door bewoners van de wijk opgehangen moeten worden, planten erin gezet worden maar ook wekelijks water worden gegeven. Dit is op de grote schaal van de bakken die in Stadsdennen hangen niet te organiseren en te vragen vindt het wijkplatform.
Daarom de mogelijkheid en de vraag aan de inwoners van Stadsdennen om een bijdrage te storten om zo te laten zien dat je er blij mee bent.

We hopen als Wijkplatform en Winkeliersvereniging dat de wijk Stadsdennen er weer fleurig uit komt te zien als de bakken worden opgehangen.
Geniet ervan en laat weer weten wat je ervan vindt.

We zullen in de volgende wijkkranten vermelden als er donaties binnen zijn gekomen.

Back To Top