Ga naar hoofdinhoud

Wijkplatform Stadsdennen

Wijkplatform Stadsdennen is actief in de wijk Stadsdennen van Harderwijk en probeert de wijk nog beter, veiliger, prettiger en mooier te maken.
Binnen het Wijkplatform zijn diverse betrokken burgers actief. Door ondersteuning te bieden in de wijk en het ontplooien van diverse initiatieven blijkt deze betrokkenheid. Het Wijkplatform heeft korte lijnen binnen het netwerk.
Tijdens de openbare vergadering sluiten diverse netwerkpartners aan om zo de diverse zaken te bespreken die in Harderwijk en in de wijk Stadsdennen spelen.
Lijnen worden uitgezet, besluiten worden genomen of er wordt actie ondernomen.

Nieuwsgierig geworden? Kijk hier voor meer informatie en onze visie.

Back To Top