Ga naar hoofdinhoud

Verkeerscommissie

Heeft u een klacht?
De verkeerscommissie van het Wijkplatform Stadsdennen is bezig met het inventariseren van klachten en problemen die bewoners aan de Melis Stokelaan beleven. Er is een enquête gemaakt en deze is door de melders zelf huis aan huis uitgedeeld. Binnenkort hopen we als verkeerscommissie de problemen in kaart te brengen en aan u te melden.
U kunt ons bereiken via: verkeer@wijkplatformstadsdennen.nl

Actuele melding/actie

 • Bewonersactie Alberdingk Thijmlaan
  Samen met de bewoners heeft het Wijkplatform Stadsdennen handtekeningen aangeboden aan wethouder de Jong.
  Onder dankzegging gaf de wethouder aan dat hij de zaak serieus zou nemen.
  Inmiddels zijn er diverse buurtbewoners actief en hebben een brief langs gebracht. Tijdens de overdracht vond er een persoonlijk gesprek plaats over de situatie.
  Het Wijkplatform zal met de groep buurtbewoners blijven optrekken, de mogelijkheden bekijken en verder actie ondernomen.
  Het is fijn om te merken dat de bewoners zeer actief zijn!
De Brief
 brief verkeersactie Stadsdennen juni 2017

Oude Meldingen/acties:

 • Bocht Vondellaan/Albertingk Thijmlaan
  In de wijk Stadsdennen, ter hoogte van het Winkelcentrum is een gevaarlijke bocht. Voorrang verlenen levert hier meermaals problemen op.
  Naar aanleiding van diverse meldingen hebben wij een ludieke actie georganiseerd op woensdag 7 september 2016.
  Lees het nieuwsartikel hier.
Back To Top