Ga naar hoofdinhoud

Over het Wijkplatform Stadsdennen

Het Wijkplatform Stadsdennen heeft een heldere visie. De visie zal in basis dienen als vertrekpunt voor de leden van het Wijkplatform.
Met behulp van een heldere visie kunnen de leden/vrijwilligers aan het werk.

Onze visie:
Het streven naar een leefbare, schone, groene en veiligere wijk.
Het Wijkplatform wil een sociale wijk, waar bewoners (inwoners) respect hebben voor elkaar.
Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk tot geen overlastsituaties.

Om deze visie een kans van slagen te geven, heeft het Wijkplatform de hulp nodig van alle wijkbewoners. Tenslotte maken we samen de wijk Stadsdennen.

Onze Doelstelling en taken:

 1. De wensen en klachten van bewoners ontvangen, begeleiden, realiseren of doorgeven.
  De wensen en klachten worden getoetst op haalbaarheid. De oplossingen worden gedeeld met bewoners.
 2. Het Wijkplatform faciliteert en geeft mogelijkheden aan bewoners om met ideeën te komen en kan doorverwijzen naar de juiste personen bij de gemeente en / of andere instanties.
 3. Door een goede communicatie met de gemeente, probeert het Wijkplatform een snellere reactie van de gemeente te bewerkstelligen.
 4. Het Wijkplatform monitort, geeft door, stuurt, actualiseert, helpt en lost op.
 5. Vier keer per jaar wordt er een wijkkrant uitgebracht om bewoners bekend te maken met verschillende activiteiten en onze ondersteuning daarin.
  Klik hier voor een overzicht van de wijkkranten.
 6. Het wijkplatform stelt een jaarplan met budget samen.
 7. Maakt de bewoners duidelijk, d.m.v. bijvoorbeeld de wijkkrant, van financiële mogelijkheden voor activiteiten.
Back To Top