skip to Main Content

Kopij

De wijkkrant verschijnt vier keer per jaar en telt een oplage van 3000 stuks.
Door vrijwilligers van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk wordt deze krant huis aan huis bezorgd.
Op iedere wijkkrant staat op de achterzijde voor welke datum kopij dient ingeleverd te worden.
Hier kunt u een overzicht vinden met inleverdata: pdf bestand toevoegen.
Zie voor data ook onze kalender.
Kopij kunt u mailen naar dit redactieadres redactie@wijkplatformstadsdennen.nl

Back To Top