skip to Main Content
Op Weg Naar Een Veilige Melis Stokelaan

Op weg naar een veilige Melis Stokelaan

Samen met bewoners wil de gemeente Harderwijk een plan maken voor een veilige en aantrekkelijke Melis Stokelaan. Donderdag 26 oktober tussen 17.00 en 20.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom in De Kiekmure aan de Tesselschadelaan 1 te Harderwijk. Voorstellen en ideeën voor het veiliger en prettiger maken van de Melis Stokelaan kunnen dan worden ingediend.

Ook de 6 zijstraten, Justus van Effenstraat, Langendijkstraat, Coornhertstraat, Rederijkerstraat, Spieghelstraat en Roemer Visscherstraat (het deel tussen de Melis Stokelaan en de Van Maerlantlaan) gaan volledig op de schop. Ook voor deze straten zijn voorstellen voor een andere indeling van de weg en de trottoirs welkom.

Er wordt ook groot onderhoud uitgevoerd. Denk aan:

Melis Stokelaan

  • Vernieuwen wegdek en trottoirs;
  • Regenwater in de bodem laten infiltreren;
  • Nieuwe groenvoorziening aanbrengen

Justus van Effenstraat, Langendijkstraat, Coornhertstraat, Rederijkerstraat, Spieghelstraat en Roemer Visscherstraat

  • Vernieuwen wegdek en trottoirs;
  • Regenwater in de bodem laten infiltreren (indien haalbaar);
  • Vernieuwen alle aansluitleidingen van de huis- en afvoerputaansluitingen op het riool;
  • Aanbrengen van een kunststof binnenbekleding in het hoofdriool (‘kousmethode’).

Op 26 oktober geeft de gemeente hierover informatie en beantwoordt uw vragen.

Verhinderd?
Bent u niet in de gelegenheid op 26 oktober naar de inloopbijeenkomst te komen, maar wilt u toch uw idee of vraag kwijt? Stuur dan een e-mail aan r.rhijnsburger@harderwijk.nl of neem telefonisch contact op via 0341 411 911.

Ontmoet het Wijkplatform
Vanaf 17:00 uur zal het Wijkplatform Stadsdennen ook aanwezig zijn. Zij hebben de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd.
Ook met vragen/opmerkingen kan u terecht bij de leden van het platform. Zij kunnen u ondersteunen waar nodig.

Tot vanavond!

Back To Top
X