Ga naar hoofdinhoud

Een geslaagde verkeersactie

De verkeersgroep van Wijkplatform Stadsdennen organiseerde een succesvolle ludieke actie rondom het kruispunt Alberdingk Thijmlaan/Vondellaan op woensdag 7 september.
De kinderen van basisschool de Schakel waren bij de actie betrokken in een vroeg stadium.
Zij maakte aan de hand van eigen ervaringen, gedeelde ervaringen of eigen fantasie een tekening, nadat de wijkboa en wijkagent een verkeersles hadden gegeven over het kruispunt.
Deze tekeningen heeft het Wijkplatform laten drukken op grote spandoeken en deze opgehangen met de teksten: Kijk uit, Pas op, Let op. Het platform hoopt zo dat verkeersdeelnemers bewust worden van deze gevaarlijke situatie in de wijk.

Tijdens de afsluiting van de actie deelde het platform flyers uit.
De bezoekers kregen zo nog wat informatie. Er werd een prijs uitgereikt om de kinderen te bedanken voor hun deelname en er was tijd genoeg om met het platform en de professionals te ontmoeten en in gesprek te gaan.
De wijkboa legde uit hoe het kruispunt werkt en wie er eigenlijk voorrang heeft.

Voor de kids had het wijkplatform een springkussen neergezet.
Er was koffie/thee en limonade.

Al met al een mooie samenwerking van diverse partijen in de wijk Stadsdennen.
HK13TV was aanwezig en maakt er een mooie rapportage van.

U kunt de actie alvast terugkijken in ons album op deze: pagina

Back To Top