skip to Main Content

Wijkboa Jeroen Lourens & Hülya Koç

Jeroen en Hülya zijn de nieuwe Wijk BOA’s voor de Wijk Stadsdennen en zullen de taken van Erwin overnemen.

Jeroen komt oorspronkelijk vanuit de recreatie waar hij veel contact had met verschillende instanties. Het contact met de bezoekers van meerdere recreatiegebieden sprak hem het meeste aan.
Het contact met de burger en problemen bespreekbaar maken is een belangrijke onderdeel binnen het werkveld.

In de wijk
Een van de BOA’s is altijd wel aanwezig tijdens het wijkspreekuur, een buurtschouw of wijkschouw. Als het nodig is wordt er ook aangeschoven bij de vergaderingen van het Wijkplatform.
Daarnaast zijn de BOA’s tijdens de diensturen gewoon te vinden in Harderwijk en doen af en toe een rondje door de wijk.
Er wordt graag geluisterd naar wat er leeft en speelt in de wijk en wanneer het nodig is wordt er gezamenlijk naar een passende oplossing gezocht.
Voor een oplossing buiten het werkveld, wordt er gezocht naar alternatieven om het probleem op te lossen.

Wijkgericht werken
Met een certificaat “wijkgericht werken” op zak, kunnen beide BOA’s de wijk in.
Het speerpunt “van werken in de wijk, naar wijkgericht werken” wordt breed gedragen binnen het Handhavingsteam Harderwijk.
Binnen het wijkgericht werken doet iedereen mee. De BOA, gemeente, burgers en andere instanties of organisaties. Iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken is bij de wijk Stadsdennen.
Onderdeel van het “nieuwe werken”:

  • Wie is waarvoor verantwoordelijk voor?
  • Elkaar mogen en durven aanspreken op elkaars verantwoordelijkheid.
  • Elkaar weten te vinden.
  • Belemmeringen voor burgers en organisaties zoveel mogelijk wegnemen. De BOA dient toegankelijk te zijn.
  • Alle zaken zijn bespreekbaar.
  • De BOA is er voor jullie en jullie zijn er voor de BOA.

De komende tijd
Er zal extra tijd geïnvesteerd worden in het contact met alle partners en burgers in de wijk.
Iedereen krijgt zo een beeld in het wijkgericht werken en wat een ieder hierin kan betekenen.

Contact
De BOA’s staan open voor reacties die ervoor kunnen zorgen dat het werk nog beter gedaan kan worden.
Een vruchtbare samenwerking is gewenst om de leefbaarheid in de wijk zo positief mogelijk in te vullen.

Tijdens kantooruren zijn de Handhavers te bereiken via: 0341 411 333 (nummer van Snel Herstel).
Mocht u een melding willen doen buiten kantooruren, spreek dan gewoon een bericht in.

Mocht u de afdeling met spoed nodig hebben, bel dan gewoon het niet-spoed nummer van de politie: 0900 88 44.

Samen maken we de wijk!

Back To Top