skip to Main Content

Wijkagent Stadsdennen

Even voorstellen

Naam: Manuel de Boer
Leeftijd: 37 jaar
Werkzaam: Sinds 2008 in Harderwijk

Meer informatie:
Nadat Harderwijk is overgegaan in basisteam Veluwe West heb ik een aantal jaren gewerkt als evenementen coördinator
voor de gemeente Ermelo en Putten.
In 2018 heb ik de stap naar wijkagent gemaakt en ben ik begonnen als wijkagent in Putten.
Na bijna 3 jaar merkte ik dat ik het werk in Harderwijk miste.
Toen de mogelijkheid zich voordeed kon ik de stap naar Stadsdennen / Wittenhagen maken.
Ik streef ernaar veel in de wijk te zijn en mijn gezicht te laten zien. Schroom niet om mij aan te spreken.
Zie je mij niet dan kan je via internet www.politie.nl contact met mij
zoeken of via Instagram: @wijkagent_sw_Harderwijk

Politie in uw wijk
Voor het verbeteren en vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk is er een wijkagent voortdurend in uw buurt actief. De wijkagent richt zich op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu, verkeer, maar ook de aanpak van sociale problemen. De wijkagent werkt hierbij nauw samen met andere gespecialiseerde politiediensten, zoals de surveillancedienst, recherche, milieu en de jeugdwijkagenten.
De wijkagent onderhoudt ook contact met externe netwerkpartners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe het probleem adequaat aangepakt kan worden en door wie.
Informatie uit de wijk is van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.

Hoe kom ik in contact met mijn wijkagent?

U kunt uw wijkagent bereiken via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief).
U kunt de wijkagent ook altijd aanspreken op straat tijdens zijn ronde door de wijk. Indien nodig, maakt de wijkagent met u een afspraak en komt bijvoorbeeld bij u thuis voor een gesprek.
U kunt uw wijkagent ook volgen via Facebook en Instagram. Instagram: @wijkagent_sw_Harderwijk

(let op: via deze communicatiemiddelen kunt u geen meldingen doorgeven!).

 Wat doet u bij spoedgevallen?

Bel in spoedeisende situaties waarin elke seconde telt en bij heterdaadsituaties van strafbare feiten altijd 112.
Uw melding komt dan binnen bij de politiemeldkamer en deze zal een of meerdere surveillance-eenheden uw kant op sturen.
Bij minder spoedeisende meldingen kunt u 0900-8844 bellen.
Uw melding komt dan binnen bij het politieservicecentrum en zal worden doorgezet naar het politieteam.

Op drukke momenten, bijvoorbeeld op uitgaansavonden, moeten wel prioriteiten gesteld worden. Het kan dus zijn dat het langer duurt dan verwacht, voordat u als beller daadwerkelijk de politie ziet.

Afhandeling van uw melding

De politie concentreert zich altijd eerst op het afhandelen van een spoedsituatie. De politie heeft wel het streven om de melder binnen drie dagen een terugkoppeling te geven van de ondernomen acties. Het kan zijn dat de politie dan ook aanvullende informatie vraagt. Het percentage terugkoppelingen is hoog, maar nog geen 100%. Het kan dus zijn dat u een enkele keer niet wordt teruggebeld.

De politie heeft het streven om zoveel mogelijk melders te voorzien van een terugkoppeling van de afhandeling van hun melding.

Back To Top