skip to Main Content

Wijkagent Stadsdennen

Even voorstellen

Mijn naam is Arjan Hofmeijer.
Ik ben vanaf 1 juli 2019 de wijkagent van de wijken Stadsdennen en Wittenhagen.
Ik ben sinds 2003 werkzaam bij politie Harderwijk, tegenwoordig politie Veluwe West: gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten.
Ik ben de afgelopen 10 jaar met veel plezier wijkagent van de binnenstad van Harderwijk geweest.
Na 10 jaar is het wel tijd voor een nieuwe uitdaging!
Met het vertrek van Jurion Veenstra was er ineens een vacature en ik zag mijn kans schoon.
In 2006 ben ik al eens een half jaar waarnemend wijkagent geweest van Stadsdennen en Wittenhagen.
Ik ken de wijken en de diversiteit aan bewoners, culturen en problematieken en zie het als een uitdaging om hier de komende jaren met bewoners en netwerkpartners te werken aan leefbaarheid en veiligheid.

Politie in uw wijk
Voor het verbeteren en vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk is er een wijkagent voortdurend in uw buurt actief. De wijkagent richt zich op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu, verkeer, maar ook de aanpak van sociale problemen. De wijkagent werkt hierbij nauw samen met andere gespecialiseerde politiediensten, zoals de surveillancedienst, recherche, milieu en de jeugdwijkagenten.
De wijkagent onderhoudt ook contact met externe netwerkpartners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe het probleem adequaat aangepakt kan worden en door wie.
Informatie uit de wijk is van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.

Hoe kom ik in contact met mijn wijkagent?

U kunt uw wijkagent bereiken via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief).
U kunt de wijkagent ook altijd aanspreken op straat tijdens zijn ronde door de wijk. Indien nodig, maakt de wijkagent met u een afspraak en komt bijvoorbeeld bij u thuis voor een gesprek.
U kunt uw wijkagent ook volgen via Facebook en Instagram. De accounts worden momenteel aangemaakt!

(let op: via deze communicatiemiddelen kunt u geen meldingen doorgeven!).

 Wat doet u bij spoedgevallen?

Bel in spoedeisende situaties waarin elke seconde telt en bij heterdaadsituaties van strafbare feiten altijd 112.
Uw melding komt dan binnen bij de politiemeldkamer en deze zal een of meerdere surveillance-eenheden uw kant op sturen.
Bij minder spoedeisende meldingen kunt u 0900-8844 bellen.
Uw melding komt dan binnen bij het politieservicecentrum en zal worden doorgezet naar het politieteam.

Op drukke momenten, bijvoorbeeld op uitgaansavonden, moeten wel prioriteiten gesteld worden. Het kan dus zijn dat het langer duurt dan verwacht, voordat u als beller daadwerkelijk de politie ziet.

Afhandeling van uw melding

De politie concentreert zich altijd eerst op het afhandelen van een spoedsituatie. De politie heeft wel het streven om de melder binnen drie dagen een terugkoppeling te geven van de ondernomen acties. Het kan zijn dat de politie dan ook aanvullende informatie vraagt. Het percentage terugkoppelingen is hoog, maar nog geen 100%. Het kan dus zijn dat u een enkele keer niet wordt teruggebeld.

De politie heeft het streven om zoveel mogelijk melders te voorzien van een terugkoppeling van de afhandeling van hun melding.

Back To Top