skip to Main Content

Spandoeken op kruispunt Alberdingk Thijmlaan/Vondellaan

© Foto: Billy Goosen

Veel te hard rijden, asociaal gedrag, samen racen zijn drie zaken die met scheer en inslag plaats vinden op de Alberdingk Thijmlaan en Vondellaan.
Bewoners en Wijkplatform hebben een “whatsapp-groep” waar ze elkaar dagelijks op de hoogte houden van “hufter-gedrag”.

Vorig jaar gestart
Vorig jaar zette Wijkplatform Stadsdennen een verkeersactie op in samenwerking met CBS De Schakel. Daaruit kwamen drie opvallende spandoeken met de teksten: “Kijk uit”, “Pas op”, “Let op”. Daarnaast worden er op de spandoeken tekeningen afgebeeld die door de kinderen gemaakt zijn.
Iedere tekening laat een gevaarlijk kruispunt zien en sommige kinderen hebben zelfs “oplossingsgericht” getekend.

Gevaarlijk
“Deelnemers aan het verkeer met een gemotoriseerd voertuig lijken niet te begrijpen wat voor impact hun gedrag heeft”, aldus het Wijkplatform.
De wijk Stadsdennen is nu eenmaal een drukke wijk. Veel deelnemers nemen deel aan het verkeer en automobilisten, quads en motoren lijken hier geen rekening mee te houden.
Het is een 50 km-weg en geen race-baan!

Spandoeken
Deze week was Wijkplatform Stadsdennen actief bij het kruispunt. Samen met heren van Snel Herstel werden drie spandoeken opgehangen.
“Tijdens het ophangen zagen we direct de werking”, aldus Theo. Automobilisten remden af, voordat zij door de bocht gingen. Wilden nog even de tekst lezen en het spandoek bewonderen. Het spandoek is te zien vanuit drie aanrijdroutes: Alberdingk Thijmlaan, Vondellaan en Vondellaan vanaf de inrit Winkelcentrum.
Het platform hoopt door het ophangen van de spandoeken de deelnemers wat “bewuster” te maken. Het Wijkplatform is zich ervan bewust dat de weg nog lang is voordat het uiteindelijke resultaat bereikt is. Er moet meer gebeuren. De vraag blijft dan ook: Hoe pakken we het “gedrag” van de verkeersdeelnemers aan!

Het Wijkplatform Stadsdennen plaatst ieder jaar rond deze periode, voor een aantal weken de spandoeken.

Reacties, tips en informatie kunnen naar: verkeer@wijkplatformstadsdennen.nl.

Back To Top