skip to Main Content

Opbouwwerker Zorgdat

Het opbouwwerk van Zorgdat ondersteunt en faciliteert bewoners bij bewonersinitiatieven om de leefbaarheid in de straat en buurt te verbeteren en sluit aan bij wat bewoners belangrijk vinden om prettig te kunnen wonen en leven.

Het opbouwwerk richt zich op alle inwoners van Harderwijk en Hierden met extra aandacht voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. De opbouwwerker werkt nauw samen met de wijkmanagers van de gemeente Harderwijk en beschikt over een breed netwerk van maatschappelijke organisaties. Heeft u een idee of wens om de leefbaarheid in de buurt te vergroten of heeft u een vraag die betrekking heeft op uw woon- leefsituatie of die van een ander, neem dan gerust contact op met mij: Rinet Brinks, opbouwerker bij Zorgdat.

Back To Top