Ga naar hoofdinhoud

Ommetje Kiekmure 13 april

De Kiekmure Dichterbij!
De Kiekmure is een ontmoetingsplek voor de wijk waar je voor veel verschillende activiteiten terecht kunt.
Misschien ben je er al eens geweest, heb je er koffie gedronken of meegedaan aan een activiteit.
We willen graag dat De Kiekmure nog meer een plek wordt waar je je thuis voelt, zodat we jou als buurtbewoner nog meer kunnen bieden.
Het blijft natuurlijk een ontmoetingscentrum voor de wijk en we gaan door zoals je van ons gewend bent.
Maar we gaan de aankomende tijd ook onderzoeken wat er nog verbeterd kan worden en wat de wensen en ideeën van de buurt zijn.
Daarnaast gaan uitzoeken hoe we organisaties uit de wijk op het gebied van zorg, welzijn en Positieve Gezondheid een plek kunnen geven in De Kiekmure.

Wat mis jij nog in De Kiekmure?
Om De Kiekmure een gezellige plek te maken waar iedereen zich thuis voelt, willen we graag horen welke ideeën en wensen er in de wijk leven.
Welke voorzieningen mis je in de wijk? Ontbreken er nog activiteiten?
Heb je nog andere ideeën om De Kiekmure dichter bij jou te brengen?
We gaan graag met je in gesprek. Er zijn nog geen beslissingen genomen over de invulling van de activiteiten in De Kiekmure, er ligt nog niets vast.
Jouw ideeën zijn belangrijk en dit is een goed moment om dat met elkaar te bespreken. Denk mee!
Kom ook meepraten!
We organiseren tot de zomer een aantal bijeenkomsten waar je van harte welkom bent om aan te schuiven.
Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we graag meer over de plannen en welke reacties we uit de buurt hebben ontvangen.
Je kan komen meepraten of luisteren en zo helpen de plannen van De Kiekmure vorm te geven.

Ommetje Kiekmure

Op dinsdag 13 april starten we met het ‘Ommetje Kiekmure’.
Tussen 17.00 en 18.30 uur kan je een kopje koffie of thee halen bij De Kiekmure en vervolgens langs alle informatieborden wandelen om
alvast een indruk te krijgen van de plannen.
En heb je al een idee voor De Kiekmure?
We horen het graag!
Hopelijk tot binnenkort.

Wees Welkom!
Met vriendelijke groeten,
Ontwikkelbestuur De Kiekmure

Back To Top