skip to Main Content
Actie In De Wijk Stadsdennen

Actie in de Wijk Stadsdennen

De huidige actie is vooral gericht op “het waarschuwen van automobilisten”.
De “BOA’s”, Buitengewoon Opsporingsambtenaar, hebben twee matrix-borden geplaatst langs de Vondellaan in Harderwijk.
Een van de borden staat bij de drukke bocht t.h.v. de Tesselschadelaan en Alb. Thijmlaan. Het andere bord staat ter hoogte van de rotonde bij de 7 Akkers.

Het Wijkplatform Stadsdennen en de BOA’s hopen dat de actie kan bijdragen aan het bewust maken van de automobilisten.
De Wijk Stadsdennen is nu eenmaal een drukke wijk. Veel schoolgaande kinderen en mensen die booschappen gaan doen. Veel verkeer en ook nog eens een druk bezocht zalencentrum.

Kortom veel verkeer kruist elkaar dagelijks en dient rekening met elkaar te houden om “gevaarlijke situaties” te voorkomen.

Back To Top