Wijkvereniging
Stadsdennen & Frankrijk


Binnenrommelmarkt 2017/2018 Wijkvereniging
Stadsdennen & Frankrijk

 

*Naam:

*Adres:

*Huisnummer/toevoeging:

*Postcode:

*Woonplaats:

*Telefoon:

*Email:

Datums binnenrommelmarkten (meerdere keuze’s zijn mogelijk):

2017:

2018:

13 Januari (geen plaats voor rek meer)10 Februari (geen plaats voor rek meer)10 Maart (geen plaats voor rek meer)14 April12 Mei

*Lid Wijkvereniging:

*Aantal tafels:

*Aantal rek(ken) (zelf meenemen):

Bijzonderheden:

Hierbij bevestig ik het formulier met een digitale handtekening